Achtergrond van Familieopstellingen

home

iets voor jou?

achtergrond

Bert Hellinger

literatuur

links

agenda

iets over mijzelf

contact

Systemen
Wij mensen maken deel uit van vele systemen. Ons gezin is een systeem, ons werk of onze school is een systeem, de sportvereniging is een systeem, de buurt is een systeem, een groep vrienden is een systeem. Zo horen we bij verschillende systemen.

Zo is er ook een systeem waar we voor onze geboorte al bij horen en waar we ook nooit meer af komen: onze familie. Wat er ook gebeurt, je ouders blijven je ouders, je broers en zussen blijven je broers en zussen zelfs als je ze niet meer regelmatig ziet en zelfs als ze overleden zijn.

Dynamieken in systemen
Bij het werk met familieopstellingen is in vele jaren naar voren gekomen dat hoe het reilt en zeilt in het familiesysteem van grote invloed is op alle leden van het familiesysteem.
Het is van belang dat iedereen die bij het systeem hoort gezien wordt. Dat zijn ook bijvoorbeeld het zusje dat 2 dagen na de geboorte overleden is, de oma die in de oorlog gestorven is of de vader die moeder verlaten heeft toen het kind nog klein was.
Ook is het van belang dat er een balans is tussen geven en nemen. Als bijvoorbeeld in een partnerrelatie de ene partner vooral neemt (vrijheid, financieel, steunen op de ander etc) en de andere partner vooral geeft, ontstaat er een onbalans. Vaak willen beiden diep van binnen en onbewust de balans herstellen, desnoods door weg te gaan.
Daarnaast is het van belang dat de volgorde juist is. Wie eerst in het systeem kwam heeft voorrang op degenen die later kwamen, de ouders hebben een andere plek dan de kinderen.

Sturing in het systeem door de gewetens
Het systeem en de mensen in het systeem worden onbewust gestuurd door een drietal gewetens: Het persoonlijke geweten zorgt ervoor dat je de dingen doet die nodig zijn om bij het systeem te mogen horen Het collectieve geweten van het systeem zorgt ervoor dat ieder in het systeem een plek heeft, desnoods door iemand ‘in dienst’ te nemen om voor iemand die al eerder in het systeem was een rol te vervullen. Ten slotte zijn we verbonden in wat Hellinger de ‘grote ziel’ noemt, die verbindt tot een geheel en richting geeft.
www.familie-opstellingen.nl