Familie-opstellingen, iets voor jou?

home

iets voor jou?

achtergrond

Bert Hellinger

literatuur

links

agenda

iets over mijzelf

contact

Voor wie?
Je kunt familie-opstellingen bijwonen uit interesse of om zelf aan een vraagstuk te werken. Familie-opstellingen kunnen inzicht en oplossing bieden op tal van vragen rond relaties met familie, vrienden, partners en op het werk. Heb je een vraag waaraan je zou willen werken, dan bieden we je de gelegenheid die in te brengen. Na een kort gesprek doen we dan een opstelling voor je. Maar daarnaast ben je zeker ook welkom als je alleen interesse hebt. Tijdens een workshop mag je een opstelling doen, maar het hoeft niet.

Hoe werkt het?
In een workshop familie-opstellingen kun je aan allerlei thema’s werken. We komen bij elkaar met een groep mensen. Op een werkdag of -avond doen we meerdere opstellingen. De begeleider werkt met iemand die een opstelling wil doen. Na een voorgesprek vraagt de degene voor wie de opstelling gedaan wordt enkele representanten voor zijn systeem. De representanten worden opgesteld en de opstelling ontvouwt zich als een soort tableau vivant.
Wat moet ik voorbereiden?
Het is voldoende als je bedenkt of je iets wilt veranderen of vragen. Het kan overigens gerust zijn dat de vraag op de dag zelf pas opkomt of dan veranderd blijkt te zijn. Verder is het handig als je van te voren bedenkt hoe het ook weer zit met je familie, hoeveel broers en zussen je ouders hebben of hadden en of er nog bijzondere gebeurtenissen zoals vroege dood, oorlog, eerdere huwelijken e.d. plaatsgevonden hebben.

Wat moet ik leren om representant te kunnen zijn?
Niets. Iedereen kan representant zijn. Het enige wat je hoeft te doen is je open te stellen voor de gevoelens (boos, verdrietig, blij, bang, warm, koud, weg willen etc) die vanzelf opkomen. In workshops blijkt iedereen dat te kunnen en bovendien heb je altijd de keus om nee te zeggen als je als representant gevraagd wordt.

Het zijn veel woorden om uit te leggen wat een opstelling is. Maar eigenlijk is er maar één manier om te weten te komen wat het is, je moet het meemaken/meevoelen/zien.
www.familie-opstellingen.nl