Literatuur over Familieopstellingen

home

iets voor jou?

achtergrond

Bert Hellinger

literatuur

links

agenda

iets over mijzelf

contact

Er is inmiddels veel literatuur over Familie-opstellingen. Oorspronkelijk is veel literatuur in het Duits. Veel is ook vertaald in het Engels en Nederlands.

Bert Hellinger heeft zelf een flink aantal boeken geschreven. Onder andere:
 • “De verborgen dynamiek van familiebanden” geeft een overzicht van de methode en is tevens het eerste in het Nederlands vertaalde boek van Hellinger.

 • “De wijsheid is voortdurend onderweg” geeft een compleet, helder en geordend overzicht van Hellinger’s werk. Het is echt een basisboek om regelmatig na te slaan.

 • In “De maat van het hart” staat een flink aantal korte therapeutische interventies gedocumenteerd.

 • In “Stilte in het midden” is een aantal voordrachten en verhalen opgetekend.
Ingrid Dykstra, systemisch gezins- en familietherapeut in Hamburg heeft 2 mooie boeken geschreven over opstellingenwerk met kinderen:
 • In “Familieoptellingen met kinderen en jongeren” beschrijft ze op een sterk invoelende manier hoe opstellingen behulpzaam kunnen zijn in haar praktijk met kinderen.

 • In “Kind en Familielot”, brengt ze ‘opvallend gedrag’ op een heldere, liefdevolle wijze in verband met dynamieken in het familiesysteem.
Er zijn enkele schrijvers die een boek hebben geschreven met daarin een overzicht van de methode:
 • Nick Blaser: “Familieopstellingen” beschrijft het gehele veld bondig.
 • Bertold Ulsamer: “Vliegen met sterke vleugels” geeft een praktische inleiding op Hellinger’s werk.
 • Indra Torsten Preiss: “Familieopstellingen in de praktijk” is een informatief boek over de praktijk van opstellingen.
Wibe Veenbaas e.a. hebben een aantal boeken geschreven over systemisch werk, vaak in combinatie met Transactionele Analyse (TA), NLP en het gebruik van verhalen, zoals zij dat combineren bij Phoenix opleidingen. Onder andere:
 • In “Vonken van verlangen” worden zowel de praktijk als de achtergrondthema’s behandeld en vaak geďllustreerd aan de hand van gedichten en verhalen
Schrijvers die zich in een boek toegelegd hebben op een specifiek thema zijn onder andere:
 • Ursula Franke: “Als ik mijn ogen sluit, kan ik je zien” is een praktijkhandboek voor opstellingen in individuele therapie.
 • Marianne Franke-Gricksh: “Jij hoort bij ons” is een verslag hoe opstellingenwerk het pedagogisch klimaat in haar klassen veranderde.
 • Marlies Holtitzka/Elisabeth Remmert: “Conflictoplossing door familieopstellingen” is een praktijkboek over familieopstellingen dat tevens een handleiding geeft voor het zelf maken van een familieopstelling.
Last, maar zeker niet least zijn er de boeken van Lidwien van den Broek, opleider aan het NTI NLP:
 • “Liefde in uitvoering” is het basisboek voor de opleiding Systemeisch Werk bij het NTI NLP in Limmen. Een mooi basisboek dat gemakkelijk te lezen is en via de modules zoals die in de opleiding gebruikt worden veel vertelt over opstellingen.

 • In “Naar eer en geweten”, plaatst Lidwien de opvoeding die je gekregen hebt en die je misschien wel geeft, in een systemisch perspectief. Met grote deskundigheid. Zonder oordeel.
Uitgeverij Het Noorderlicht geeft nog een aantal boeken rond familie-opstellingen uit.
www.familie-opstellingen.nl